20 กรกฎาคม 2024

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)