วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหาการสัตว์ และคณะ เดินทางมานิเทศนักศึกษานายสิบโรงเรียนทหารการสัตว์ที่มาเรียนกับวิทยาลัยฯ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ