วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสื้อพุทธโสธร

PFH-001 PFH-002
PFH-003 PFH-004
PFH-005 PFH-006
PFH-007 PFH-008
PFH-009 PFH-010
PFH-013 PFH-014