วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน โดยมีท่านธนเดช จิตพิทยานุภาพ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

0-009 0-001
0-002 0-003
 0-005 0-010
 0-011 0-012