วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และนำนักเรียน นักศึกษาไหว้องค์พ่อพระพิรุณ 

000 0000
009 001
 004 002
 005 006
 008 011