สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา และคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ได้ร่วมทำบุญปีใหม่ 2560

PNY1 PNY00
PNY0012 PNY002
PNY006 PNY005
PNY009 PNY010
PNY0018 PNY007