กิจกรรม...เวียนเทียนวัน วิสาขบูชา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม นำโดยท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ และคณะครู