เนื้อหา

ตรวจปัสสาวะ #สารเสพติด 2/58

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 วิทยาลัยตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการคัดกรองนักเรียน นักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูมทุกชั้นปี เพื่อโครงการรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ซึีงได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา ครูที่ปรึกษาเป็นอย่างดี