รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถี

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยรับการตรวจประเมินชีววิถี จากท่านคณะกรรมการตรวจดังนี้
1.นายทองอาบ บุญอาจ ผอ.วษท.สระแก้ว ประธาน
2.นายโฉม บุญจันทร์ ผอ.วษท.ฉะเชิงเทรา รองประธาน
3.นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผอ.วษท.ลพบุรี กรรมการ
4.นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผอ.วษท.เพชรบุรี กรรมการ
5.นายพิพัฒน์ บุญศิริ รองผอ.วก.พนมทวน กรรมการ
6.นายดรพนม ป่าสนธิ์ รองผอ.วก.วังน้ำเย็น กรรมการ
7.นายอำนวย เข็มเงิน เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ
8. นายฉัตรชัย ศรีรักษา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9.นายสมชาย ท่าตะเคียน รองผอ.วท.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีนางสวรรค์ สมประสงค์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผอ. นางสาวดวงตา จวนเจริญ ครูทรงพล เจริญบุตร และนักเรียน นักศึกษา กล่าวต้อนรับและนำเสนองานโครงการชีววิถีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา