โครงการสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตครู

เลี้ยงส่งอ.สมบัติย้าย

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดี กับอาจารย์สมบัติ อินทร์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสได้ย้ายสถานศึกษาไปยังวิทยาลัยเทคนิคระยองบ้านเกิด โดยมีคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และศิษย์เก่ามาร่วมแสดงความยินดี