ข้อมูลประกันคุณภาพสถานศึกษา

วิธีใช้เว็บไซต์

เมื่อคุณ...คลิกลิงค์..ใดๆ แล้ว.....

...กรุณาเลื่อน Scroll bar ไปล่างสุดเลย นะคะ.....

 สามารถสมัครนักเรียนเข้าเรียนทุกสาขาที่ประกาศ อยู่นะคะ  

ห้องเรียนออนไลน์เกษตรฉะเชิงเทรา

online1

 

 

รับสมัครเรียน 2564

 new-student64

 

สัมมนาโครงการ 2563

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาโครงการ โดยนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ในปีการศึกษา 2562 ที่ทำดำเนินโครงการแบบการวิจัยทั้งสองระดับชั้น  โดยมีนางสวรรค์ สมประสงค์ ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้จัดให้มีการสัมมนาทั้งภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย

รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถี

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยรับการตรวจประเมินชีววิถี จากท่านคณะกรรมการตรวจดังนี้
1.นายทองอาบ บุญอาจ ผอ.วษท.สระแก้ว ประธาน
2.นายโฉม บุญจันทร์ ผอ.วษท.ฉะเชิงเทรา รองประธาน
3.นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผอ.วษท.ลพบุรี กรรมการ
4.นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผอ.วษท.เพชรบุรี กรรมการ
5.นายพิพัฒน์ บุญศิริ รองผอ.วก.พนมทวน กรรมการ
6.นายดรพนม ป่าสนธิ์ รองผอ.วก.วังน้ำเย็น กรรมการ
7.นายอำนวย เข็มเงิน เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ
8. นายฉัตรชัย ศรีรักษา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9.นายสมชาย ท่าตะเคียน รองผอ.วท.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีนางสวรรค์ สมประสงค์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผอ. นางสาวดวงตา จวนเจริญ ครูทรงพล เจริญบุตร และนักเรียน นักศึกษา กล่าวต้อนรับและนำเสนองานโครงการชีววิถีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

โครงการFix it Center Thailand 4.0

 

 

โครงการ ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ณ วัดพัฒนาป่าไม้ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 นำโดยว่าที่ร้อยตรีจำเริญ ต้นสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ในครั้งนี้ได้ให้บริการ 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 2.การปลูกมะนาวอินทรีย์ 3.การสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และ 4.การให้ความรู้เรื่อง EM โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษาร่วมให้บริการ

 

fix-000 fix-001
fix-002 fix-003
fix-004 fix-006
fix-007 fix-008
fix-010 fix-011
fix-017 fix-018
   
   

โครงงานวิทยาศาสตร์ อศจ.ฉะเชิงเทรา

ขอแสดงยินดีกับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 5 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เรื่อง "ผลของการเสริมสมุนไพรใบแก้วและใบย่านางในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรขน" ผู้นำเสนอ 3 คนดังนี้
1. นางสาวสรัลชนา คงทอง ปวช.3/1
2. นางสาวพรสวรรค์ ประสาน ปวช.3/1
3. นางสาวจรัญญา มรรคเจริญ ปวช.3/1
ครูที่ปรึกษา : นายวิรัตน์ ปุ่นอุดม
ครูผู้ดูแล : นางสาวมุกมณี ทำทวี
วิทยาลัยเราได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันต่อระดับภาค ขอกำลังให้ทั้งคุณครูและเด็กๆ ทั้ง 3 คนนี้ด้วยนะคะ

   

การพัฒนาบุคลากรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ชุมชน

 

 สัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 วิทยาลัยจัดการสัมมนาการพัฒนาและใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทเบทาโกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 Ex 017 Ex 001
Ex 002 Ex 004
Ex 005 Ex 006
 Ex 009 Ex 010
Ex 012 Ex 015
Ex 011 Ex 016
   
   

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา Read more
มอบกระเช้าความสุขหน่วยงานรอบวิทยาลัยฯ วันที่ 29  ธันวาคม 2563 นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ตัวแทนครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน... Read more
อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 อบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 2563 วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2563... Read more
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา​ วันที่6ธันวาคม2563​ โดยมี... Read more
ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ ร.9 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ ร.9 #New Normal  วันที่5ธันวาคม2563​... Read more
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการชีววิถี   วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563   วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยี ฉะเชิงเทรา... Read more
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ... Read more
มุทิตา อำลา วาระเกษียณ-63 มุทิตา  อำลา   วาระเกษียณ ปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัย... Read more
อบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 2563 วิทยาลัยจัดอบรมพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 1/2563 สำหรับคณะครู... Read more
อบรม เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน-อกท.63 อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงาน คณะกรรมการ ดำเนินงาน... Read more
โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติด-2563 โครงการป้องกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2 ปีการศึกษา 2563 เปิดประชุมวิชาการสมัยสามัญครั้งที่ 2 เเละ กิจกรรมประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย... Read more
งานพิธีวันไหว้ครู - 63 งานพิธีวันไหว้ครู 13 ส.ค. 63 #New... Read more
เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา... Read more
สมาชิก อกท. เลือนระดับชาติ วันที่ 14 มกราคม 2563 สมาชิก อกท.หน่วยฉะเชิงเทรา ตรวจคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับสมาชิก... Read more
อบรมคุณธรรมหน้าเสาธง วันที่ 21 มกราคม 2563 ครูมุกมณี ทำทวี อบรมคุณธรรมจริยธรรม หน้าเสาธงเรื่อง ไหว้สวย ยิ้มใส ใส ณ... Read more
แนะแนวศึกษาต่อ 21 มกราคม 2563 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2... Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์-ประกาศงานราชการของวิทยาลัย

 1. ข่าวรับสมัครบุคลากร
 2. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 4. งานเร่งประจำปี งปม.64
Previous Next
 • 1
 • 2
ประกาศ..รับสมัคร ครอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง(วิทยาศาสตร์)

 new6 e0 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน  1 ตำแหน่ง (วิทยาศาสตร์)

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัคร พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง

 new6 e0 ........รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1 ตำแหน่ง..........

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
ประกาศ..รับสมัคร พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

 new6 e0 ........รับสมัครพนักงานธุรการจำนวน  2 ตำแหน่ง..........

-------------------------------------------------------------

 (คลิกแล้วเลื่อนไปดูล่างสุดนะคะ)

Read more
โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

แจ้งคุณครูใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคชิงโนโลยีฉะเชิงเทรา  ทุกท่าน
มีการอัพเดตไฟล์โปรแกรมวันที่ 3 สิงหาคม 2561
มีการปรับปรุงในส่วนของการคำนวณชั่วโมงขั้นต่ำต่อสัปดาห์และต่อภาคเรียน
เพื่อความสมบูรณ์ในการประมวลผลของ สอศ.ควรใช้เวอร์ชันนี้

ดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะคะ

https://logbook-teacher.otepc.go.th/  

โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

Read more
การเข้าดูข้อมูล ก.พ.7

 

วิธีการเข้าไปดู ก.พ.7 ออนไลน์ 

Read more
Previous Next
 • 1
 • 2
กระโปรง นักเรียนหญิง ปวช.
ชุดนักเรียนหญิงสำหรับ ปวช. ภาคปกติ เสื่้อ อกท. และกระโปรงนักศึกษาปวส.
stu01   stu03

 

Read more
รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกอ่านต่อข้างล่าง....

Read more... 

Read more
next
prev

บทความ วิชาการ วิทยฐานะ

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวครูบ้านนอก

ผู้อำนวยการ

 skfc-ceo
นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

ขณะนี้เวลา

สมาคม-ศิษย์เก่าเกษตรเขาหินซ้อน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

      วิทยาลัยเกษตรและ          

    เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา       

โทร. :  08-9834-8669

โทรสาร :  038-554985

แอดมิน:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.