เนื้อหา

มอบประกาศนียบัตร 2559

 

มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559 

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สำเร็จการศึกษาในระบบปกติ และ ระบบเทียบโอนฯ โดยท่านผอ.โฉม บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

 

cer-000 cer-001
cer-002 cer-003
cer-004 cer-005
cer-006 cer-007
cer-008 cer-011