เนื้อหา

กิจกรรม งานประชุมวิชาการ FFT 37 ภาคกลาง (2)

 

กิจกรรม...งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

วัระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี