เนื้อหา

เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 อกท.หน่่วยฉะเชิงเทรา

 

เปิดประชุมสมัยสามัญ #1 / 2558


องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หน่วยฉะเชิงเทราง   
เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา